Referat: Generalforsamling i Kr-Hyllinge Skytteforening d. 5-11-2010
Dagsorden:
Referat:
1.
Velkomst
Formand bød alle velkommen med håb om god og saglig generalforsamling.
2.
Valg af dirigent
Jan Larsen valgt – GF konstateret som lovlig indvarslet.
3.
Valg af 2 stemmetællere
Steen Knudsen og Lars Ketelsen
4.
Formandens beretning

 Jeg vil gerne byde velkommen til skytteafd. generalforsamling.Jeg håber at vi for en god og saglig generalforsamling

I 2009-2010 havde vi et fald i medlemstallene fra omkring 238 til 167.  

Vanen tro afholdt vi kapstævne i december, men denne gang med pistol hvor der var skydninger fordelt på ugen og det gik faktisk godt. Det bliver det samme i år hvor vi også tager luftpistol med.

Der var fuldt gang i aktiviteterne i vinter sæsonen og der var igen mange skytter fra foreningen med til DM, især pistol, hvor vores BK/JUN hold kom hjem med guld for foreningshold og vi havde også flere deltagere fra klubben på amtshold der fik bronze.

Udendørs-sæsonen var også præget af stor aktivitet, især vil jeg fremhæve 25 meter pistol hvor der var fuldt hus på banen hver gang og 15 meter banen blev også anvendt hver gang.

Der har også igen været gode resultater for klubbens skytter – DM Terræn Karup fik UNG landsdelsholdet, som bestod udelukkende af vores skytter, en 3.plads; Kjeld Karbæk fik en 2.plads på .22 og han var på cal.32 holdet som også fik en 3.plads.

Vi havde også skyttere med i DM 25m, men top 3 placeringer udeblev denne gang.

På riffel 50 meter har det været en meget stille sæson, men trods det havde vi en lille håndfuld skyttere med til DM.

På lang distance kører jagtafdelingen meget stabilt, mens 200 meter har igen været stille i år.

Der er mange flere resultater som jeg ikke har nævnt her og jeg håber at jeg ikke har glemt nogle af de store – det er så dejligt at vi stadig er så aktive her i klubben og at vi ligger godt på resultatlisterne, der hvor vores skytter deltager.

Af andre væsentlige ting i årets løb kan nævnes et par nyheder fra Hovedafdelingen – der har været et stort underskud i år, på ca. kr.150.000, og der bruges kræfter på at spare alle de steder man kan. I 2010/2011 vil der bl.a. blive skåret i persontilskuddet til afdelingerne. Fodbold afdelingen har fremsat et forslag om centralstyring af økonomi funktionen på tværs af afdelingerne – der er ikke besluttet noget endnu. KHIF’s lejemål med kommunen vedrørende vores skytteafdeling udløber i 2013 og der er delte meninger om det skal overgå til kommunen. Det er uvist på nuværende tidspunkt hvad betydningen kan være for klubben, men under alle omstændigheder, vil klubben blive inddraget i processen.

Vores grill arrangement i år var en god aften - der deltog omkring 30-40 og Johnny sørgede for maden, så en store tak til ham. Jeg synes at det var en vellykket aften og jeg tror de fleste var tilfredse og mætte.

For at slutte af vil jeg lige sige at jeg ikke stiller op til genvalg, da mit liv i øjeblikket er lige lovlig hektisk.

Tak.

5.
Kassererens beretning
Se vedlagte regnskab
Henrik gennemgår regnskabet og afslutter med at sige at der spares op til 25m anlægget – af spørgsmål:
Lars Ketelsen siger at et lån gennem DDS kun kræver at DDS kautionere for lånet, sådan at KHIF er fri for at kautionere. Der var ingen kommentar fra Torben Bovien, så det lader til at denne model kunne accepteres.
Kjeld Karbæk: hvorfor konto 4510, vedligeholdelse af våben er i 0?
Palle kommenterer at han mener det er bestyrelsens opgave at sørge for rensning af våben. Enten skal medlemmerne selv rense ellers skal de sendes til rensning.
6.
Indkomne forslag
Ingen
a)
7.
Valg til bestyrelsen, på valg er:
a)Steen Taphouse – ønsker ikke genvalg
b)Gert Hansen – ønsker ikke genvalg
c)Kim Christensen – ønsker genvalg
d)Johnny Jensen – ønsker genvalg
e)Klaus Tjønn – ønsker genvalg
f)Valg af suppleant
a)Bent F. Hansen valgt som Formand
b)Frede Pedersen valgt
c)Kim Christensen valgt
d)Johnny Jensen valgt.
e)Klaus Tjønn valgt.
f)Lars Ketelsen valgt som suppleant
8.
Evt.
Der spørges om lidt mere info vedrørende KHIF’s lejemål med kommunen, som udløber i 2013 og de konsekvenser for skytteforeningen. Torben orienterer at der, på nuværende tidspunkt, ikke er truffet nogen beslutning og at skytteforeningen vil blive inddraget i processen, når man kommer så lang. Der bliver slået fast at, i så fald at lejemålet overgår til kommunen, at der skrives et lejekontrakt med kommunen der tager højde for alle eventuelle fremtidige problemer, så klubben bliver sikret på bedste vis.
Der er kritik vedrørende 25m banen og måden hvorpå det har kørt i sommersæsonen. Der var nogle divisionsskydninger der glippede – Anker mener at han gjorde hvad han kunne for at få folk til at skyde. Diskussionen ender med at Anker trækker sig.
Frede Pedersen vil ha’ mere gang i ungdommen. Henrik nævner at sidste år, var der også mange der syntes at skoleskydningen skulle i gang igen, men at det kneb, da man endelig skulle ha’ nogen til at starte det op. Der skal være flere der kobler idéer og handling sammen.
Dirigent Jan Larsen takker for god ro og orden.
Steen Taphouse takker for sin tid som formand, som har været lærerigt.
Bent F. takker for valget og glæder sig til at tage fat i de nye udfordringer